BÜYÜ

İstenilen sonuca ulaşma sanatı !

 

BÜYÜ NEDİR – NASIL YAPILIR ?

Büyü, genel anlamda kişiyi etkilemek ve yapılmasını istenilen şeyi manevi güçlerle yaptırmak amacı taşır. Büyü kişinin yapmasını veya yapmamasını istediği davranışları gerçekleştirmek üzere hisler üzerinden değişim sağlanması şeklinde gerçekleşir. Başka bir ifadeyle, davranışlar düşüncelerden başlar. Bu açıdan bakıldığında düşünceleri, hisleri değiştirerek kişiyi istenilen davranış modeli içine almak mümkündür.

Binlerce yıldır bilinen ve uygulanan büyünün varlığı üzerinde tartışma yapılması anlamsızdır. Bugün bütün dünyanın kabul ettiği ve farklı isimlerle adlandırdığı bu metafizik gerçek inkar edilemez derecede kendini ispatlamıştır. Elbette bu yöntemi iyi veya kötü niyetli olarak kullananlar vardır.

Büyü ile makul ve kabul edilebilir sonuçlar almak mümkündür. Ancak, kötü niyet ve zarar vermek amacıyla yapılan büyülerin kişiyi doğrudan etkilemesi nedeniyle tüm dengeleri alt üst ederek toplumsal ve kişisel anlamda zarar vermesi de mümkündür. Unutulmamalıdır ki, büyü kişinin iradesine müdahale eden en etkili yöntemdir.

Büyü, esas olarak manevi alemden alınan yardımlarla yapılır. Halk arasında bilindiği gibi veya filmlerdeki gibi saçma sapan sözlerle ve uygulamalarla yapılmaz. Ancak, “Manevi Âlem” kavramı bilinmeden konuyu anlamak imkansızdır. Günümüzde manevi âlem denildiğinde akıllara hemen adı bile anılmaktan çekinilen Cinler gelir. Oysa ki, manevi âlem bir bütündür ve cinlerin de bizim gibi bir hayatları vardır. Elbette insanlar gibi iyileri de kötüleri de mevcuttur. Bunlar kabaca rahmâni ve şeytani olmak üzere sınıflandırılır.

Şeytani cinler kullanılarak yapılan büyülerin amacı tamamen kötülük içerir. Eşlerin boşanması, sevgililerin ayrılması, aralarına soğukluk girmesi, iş ve rızk kapanması, kısmet kapanması, evliliğin engellenmesi gibi bir çok konuda yapılan büyüler bu şekilde yapılır. Bu amaçlarla yapılan büyüler kişiyi doğrudan etkiler ve istenilen amaca uygun olarak kişiyi düşünmeye ve davranmaya zorlar. Önlem alınmadığı takdirde büyü etkisini gerçekleştirmiş olacak ancak bununla beraber kişininde dengelerini bozacaktır. Bu tür bir büyü bozulmadığı sürece kişinin eski haline dönmesi neredeyse imkansızdır.

Büyü, büyü çeşitleri, büyünün etkileri ve büyünün belirtileri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen T I K L A Y I N I Z . . .

Medyum Muhabbet

VEFK - TILSIM - MUSKA

İsteklerinizin yerine gelmesi için...

VEFK NEDİR

Tesadüf ; Rast gelme,kendiliğinden olma,tedbirsiz meydana gelme.

Tevafuk ; Birbirine uygunluk, muvafık oluş, nizamlanmış biçimde birbirine uygun olmak.

Günlük hayatta tesadüf kelimesini çok kullanmamıza rağmen, gerçekte tesadüf yoktur, tevafuk vardır. Yaratılışta ve devam eden hadiselerdeki pek çok noktadaki benzerlikler tesadüf değil, tevafuktur.

Tevafuk’la “VEFK” kelimeleri aynı kökten gelir.

Başımıza gelen bazı olaylar karşısında çok defa şaşırır, hayrete düşer veya bazılarının yaptığı gibi, kendimizi bir şey sanmaya başlarız. Oysa başımıza gelen olay, sadece kaderin kesiştiği noktada bir tevafuktur. Mesela, birisini aklımızdan geçirir veya anarız. Andığımız veya aklımızdan geçirdiğimiz kişi, ya bizi arar, ya çıkagelir, ya da başına bir şey gelir. Bunu hemen büyütüp kendimizi veli saymaya gerek olmadığı gibi, o kimsenin başına gelen şeyin de bizimle alakası yoktur. Bu yüzden kendimizi suçlu görmemiz de gerekmez.

Vefk ; bir “PROBLEMİN DÜZELMESİ” için yada “HEDEFLENEN BİR MENFAATE ULAŞABİLMEK” için gerekli enerjinin diğer bir noktaya transferini, ruhani varlıklar aracılığıyla mümkün kılan, kişiye özel en tesirli dua hazırlama şeklidir.

Vefk’in kelime anlamı ; Uygun gelme, uyma, mutabakat, muvafık olma, işi iyi gitme. Dini anlamı ise “etkili tesirli dua” demektir.

VEFK NASIL YAPILIR

Vefk ; bir dörtgen içine birbirlerini kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli bir zamanda ve belirli şartlarla belli kurallara göre ve sayılar, harfler ve kelimelerin yazılmasıyla meydana gelen şekildir. Üçgen ve daire vefkler ender olarak kullanılırlar. Vefk türünün ateş, toprak, hava ve su şekilleri de vardır.

Vefk’lerin sütun ve satır hane toplamları eşit olur. Vefkler nereden toplanırsa toplansın aynı sayıyı verir. Hane toplamları eşit olmazsa yalnıştır, vefk sayılmaz. Vefkler 3’lü vefk 4’lü vefk 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’li olmak üzere çeşitli yıldızlara tekabül eder.

3 lü vefk (ZUHAL) Saturn
4 lü vefk (EL-MÜŞTERİ) Jupiter
5 li vefk (EL-MERİH) Mars
6 lı vefk (EŞ-ŞEMS) Güneş
7 li vefk (EZ-ZÜHRE) Venüs
8 li vefk (UTARİD) Merkür
9 lu vefk (EL-KAMER) Ay
10 lu vefk ve 11 vefk 7 yıldızın dışında bir etkiye sahiptir.

Her vefkin iş görenleri “hadimi”leri vardır ve her yıldıza sufli ve ulvi olmak üzere bir görevli tayin edilmiştir. Vefki çalıştırmak için zor şart ve kaideler vardır. Bunlar rastgele çizilmekle harekete geçmezler, bir dizi hesap gerektirir.

İmam-ı Gazali 3’lü vefki kadınların doğumunu kolaylaştırmak için, 7’li vefki hafıza kuvveti sağlamak için kullanırdı.

Arapça alfabedeki her harfin sayısal bir değeri vardır. Yani Arapçada her harf bir rakama tekabül eder. Bundan istifade edilerek çeşitli hesaplamalar yapılır. İşte yapılan bu hesaba “Ebced Hesabı“ denir. Ebced, alfabe düzeninin her bir harfinin bir rakama tekabül etmesi özelliğinden faydalanan Müslümanlar, bunu çeşitli sahalarda kullanmışlardır. Vefk’te de Ebced hesabı kullanılır.

Kişiye ve amaca özel hazırlanan Vefklerde genellikle Kuran-ı Kerim ayetleri talebin bizzat kendisi ve Allah’ın(C.C) isimleridir. Bazı özel durumlarda kişi ve şahıs isimleriyle beraber Esma, Ayetler, Sayılar ve bir çok kelimelerde kullanabilir.

Vefk için ebced İlmi, burçlar, burçların özellikleri, gün ve geceleri, burçların birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlıkları, yıldız saatleri, yıldızların (gezegenlerin) tütsüleri, günlerin ve gezegenlerin ve de görevlilerin isimleri ve vefkin derecelerinin hizmetlilerinin isimlerini bulma metodunu da bilmek gereklidir. Bu bilgiler doğru zamanda ve doğru şartlarda uygulanırsa Allah’ın(C.C) izniyle başarı oranı çok yüksektir.

TILSIM NEDİR

Tılsım, esrarlı bir kuvvet taşıdığına, insanları koruduğuna veya uğur getirdiğine inanılan, tabiat veya insan eseri olan bir takım sırlar sakladığına inanılan nesnelerin tamamını içine alır. Tılsımları insanlar bizzat kendileri üzerlerinde taşıyabilecekleri gibi, tesirli olması istenen arazi, işyeri, vb. yerlerde de saklayabilirler. İnsan yapısı tılsımlar, daha çok üzerinde dinî yazılar bulunan madalyonlar ve yazılı kâğıtlardan oluşur. Bazı metal ve muskaların tılsım için kullanıldığı da oldukça yaygın uygulamadır.

İnanışa göre tılsım (Talisman)’ın etkili olabilmesi, tabiattaki bazı güçlerle ilişki kurulmasına ve uğurlu bir zamanda yapılmasına bağlıdır. Türk toplumlarında tılsım ve tılsıma benzer uygulamaların mazisi İslâm öncesine kadar uzanır.

Ay akrep burcunda iken mühre kazıtılan akrep figürünün, kişiyi akrep ısırmalarına karşı koruyacağı, arkasını üstü açık olduğu halde aya doğru dönen hayvanların, ay ışığının arkalarına vurması sebebiyle öleceği… gibi hususlar semavî kuvvetlerle dünyevî kuvvetlerin belli bir tarzda bir araya gelmesi sonucunda oluşan tılsımlara örnek olarak verilmiştir.

İbn Hazm , tılsım hakkındaki gözlemlerinde “Tılsım, eşyanın tabiatını değiştirme ve gözbağcılık değildir. Tılsımlar, Allah Tealâ’nın terkib ettiği birtakım güçlerdir ki, soğuğun sıcak ile ve sıcağın soğuk ile giderilmesi gibi, Allah Tealâ bu tılsımlar vasıtasıyla başka bazı güçleri ortadan kaldırır.”

Semavî güçlerle dünyevî güçler arasındaki denge ve ilişki doğru bir biçimde kurulduğu zaman, tılsım sonuç verir. “Mıknatısın demiri, kehribarın saman çöpünü çekmesi ve sirkenin ittiği taş böyledir. Bu taş, içinde sirke bulunan kaba sarkıtıldığı zaman kaba girmez, dışına kaçar. Keza yağmur çeken taş da buna örnektir ki, bu taş Türkler arasında iyi bilinir.”

Kur’an-ı Kerîm ve Hadis-i Şerif’ler, Allah’ın iradesi dışında hiç kimsenin kimseye fayda veya zarar vermeyeceğini defalarca vurgulamış, tılsım yapan kişide olağanüstü bir güç bulunduğuna inanmayı kesinlikle reddetmiştir.

VEFK ve TILSIM GÜNAH MI

Havâss İlmiyle MUSKA, TILSIM, VEFK haram mıdır? “Ameller, niyetlere göredir”. Örneğin; ayırma şer bir iştir ama adam bir hayat kadını bulmuş, bütün parasını, zamanını ona veriyor, evde çoluk-çocuk aç, kadını da her gün dövüyor … Şimdi; o hayat kadınından adam soğusa hanımına-çocuklarına karşı bağlansa ne günahı var, aksine yuva kurtarmanın sevabı var.

Herkesin evinde bıçak var, ara sıra adam öldürülüyor diye, bıçak haramdır diyebilirmisiniz … Ne niyetle kullandığınız önemlidir.

Topkapı sarayında Efendimizin (S.A.V.) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin eşyaları sergileniyor. Kılıç, Kalkan ya da elbiselerinde Ayet, Tılsım ya da vefk vardır. Padişahların elbiselerinde tılsımlı, vefkli olmayan yok gibidir, bunları zamanın en büyük alimleri yazmışlardır.

Her şey o büyük kapıya arz olunur. İnsanlar bir evliya kabrine giderek dua ederler, asıl amaç o evliyanın hürmetine Cenab-ı Hakk’ın dileğini kabul buyurmasıdır. Orada medfun bulunan evliyada, üzerinde okunan Fatiha, Yasin v.s. hürmetine Cenab-ı Hakk’a, o ziyaretçi için dua eder. Bu Evliya Hazretlerinin ruhaniyetinden feyizlenmektir. İşte vefk ilmide bunun yazılı olanıdır, ve Ruhani makamları harekete geçirir.

Vefk’in içinde Kur’an-ı Kerim’den Ayetler, Dualar, Hadisler, Kur’an ayetlerin belli bir ebced hesabıyla yapılmış çalışmalar, Tılsımda ise Melek ve Ruhani ilimlerinden başka hiçbir şey yoktur. Bunları taşımanın da hiç kimseye zararı olmadığı gibi aksine tükenmez faydaları mevcuttur. Ancak toplumda küçümseniyor. Bu yüzden bizim birçok alimlerimizin yazdığı kitaplar, kilitli kasalarda çürümeye terk ediliyor veya dış ülkelere kaçırılıyor. Bugün Nostradamus’un sahip olduğunu iddia ettiği bilgilerin Muhiddin-i Arabi Hazretlerinin kitaplarından çaldığı büyük bir gerçek … Bizim hangi Üniversitemizde İbn-i Sina tam olarak okutuluyor. İbn-i Sina nın kitapları dış devletlerde özel olarak okutuluyor.

Herhangi bir probleminizin düzelmesini yada hedeflenen bir menfaate ulaşmak istiyorsanız, doğru adrestesiniz…

Detaylı bilgi ve çözüm önerileri için lütfen uzmanımızla iletişime geçiniz.

BÜYÜ BOZMA

Büyü Nasıl Bozulur

BÜYÜ BOZMA

Büyü nedeniyle cinlerin tesirine girmiş kişi ile ilgili olarak, ilk önce onu kaydı altına alan Cin’in kimliği ve durumu tespit edilir. Sonra Cin’e o kimseyi serbest bırakması için emir verilir, ancak, o cinin bu emri kabul edip etmeyeceği şüphelidir.

Bu nedenle; Büyü bozma işine, okuma yöntemiyle o cinin yapısına etki edecek, onu yaralayacak ölçüde dualar edilmeyle başlanır. Bu durumda o cin için iki yol vardır; ya duaya devam eden kişiyi de etkisi altına almak, kendine bağımlı hale getirmek, ya da emirlerine boyun eğmek.

Bunun dışında 3.cü bir yol daha vardır ki, o da Cin’in ölmesidir. Buna da “CİN YAKMAK” denir. Yani Cin elini kişiden çekmediği takdirde yanmakla yani ölmekle yüz yüze kalır. Bazen de cinin ailesinden diğer bir cin işe el atar ki, böylece iki-üç cinin yanmasına kadar iş uzar.

Bugün iç sıkıntıları, boğulurcasına haller, çeşitli şeyler görme veya işitme olayları, özellikle kadınlarda görülen sık yıkanma halleri ve bunlara benzer çeşitli durumlar çok büyük bir yüzde ile cinlerden ileri gelmektedir. Ancak bu durum henüz tıp olarak tespit edilemediği için, uyuşturucu ilaçlarla yapılan tedaviler bir sonuç vermemektedir.

Kişinin üzerindeki büyünün bozulması ve Cinlerden kurtarılmış olması, aynı kişiye yeniden büyü yapılmasını da zorlaştırır. Ancak; ne yazık ki büyünün tekrar edilmesini tamamen ortadan kaldıran hiç bir yöntem yoktur.

Cin musallatına maruz olan kişilerde garip hareketler, belirgin olarak ellerde ve vücudunda aşırı kasılmalar, ellerde ayaklarda yanmalar, çene kilitlenmesi, halsiz bir şekilde sürekli yatma isteği, aşırı şekilde insanüstü bir güç birikimi, anlaşılmayan konuşmalar, gece anahtarı olmayan kapıları açarak dışarıya çıkabilme gibi inanılması güç haller gözlenebilir. Bu tür durumlarda kişinin maruz kaldığı bu durumdan bir an önce kurtarılması ve feraha ermesi gerekir.

BÜYÜ BOZMA YÖNTEMLERİ

Büyünün bozulmasında tartışmasız en iyi yöntem Dua’dır. Ancak; dua’yı yapan kişinin de bu manevi etkiyi oluşturacak derecede donanımlı olması gerekir. İbadet ve Kur’an-ı Kerim’e ihtiyacı olduğu zamanlarda başvuran kişilerden tesirli çözümler beklemek doğru olmaz. Büyü sûfli Cinlerin görevlendirilmesiyle de yapılır, bu sûfli cinler görevinden alınmadıkça tamamen çözüm alınamaz. Sufli cinlerin görevlerinden alınması ise Ulvi cinlerin yardım ve desteğiyle yapılabilir. Bu çalışmalar, uzman kişilerce yapılmadığı zaman Allah esirgesin daha da zarar verici noktalara gelebilir.

Cinlerden müslüman olup Cenab-ı Allah’a itaat edenleri (Ulvî) olduğu gibi Müslüman olmayanları (Suflî) da vardır ki bunlar şeytanın emrindedir ve ona itaat ederler. Dolayısıyla hayatlarını inananlara zarar vermek ve her türlü kötü yola sevketmeye adamışlardır. İşte bu suflîlerin insanları kötü hal, hareket, düşünce ve davranışlarına yönlendirilmesi Büyü (Sihr) le olur.

Kesinlikle bilinmesi gerekir ki Büyünün bozulması, tedavisi caiz hatta sevaptır. Bu konuda çok fazla örnek ve ispat vardır. Her türlü büyü ve Sihr öncelikle Allah’ın izni ile bozulabilir ve tedavi edilebilir. Toplum içerisinde bozulmayan büyü şeklinde bir inanış ve arayış vardır, oysa ki Cenab-ı Allah gücü ve kudreti her şeyin üzerindedir.

Bugün en çok yapılan büyüler arasında yer alan büyü çeşidi “Eşlerin Arasını Bozmak” için yapılanıdır.

EŞLERİN ARASINI BOZMAK İÇİN YAPILAN BÜYÜNÜN BELİRTİLERİ

1-Kadın ile kocası birbirini çok çirkin görürler.
2-Eşler görevlerini evlerini, çocukların ihmal eder ve ilgilenmezler.
3-Büyü sebebi ile karı koca arasında muhabbet olmaz.
4-Erkeğin cinsel organı büyü ile bağlanır ve işlev (ereksiyon-sertleşme) göremez.
5-Kadının cinsel organı büyü ile bağlanır ve açılmaz.
Bir başka büyü ise kişilerin “İş ve Kısmet Kapalılığı” için yapılmış olanlardır. Bu büyüye maruz kalan kişide farklı belirtiler görünür, bu belirtiler bazen uyku halinde bazen de uyanık iken rastlanır.

UYKUDA GÖRÜLEN BELİRTİLER

1-Uzun zaman sağa sola döner uyuyamaz.
2-Sebepsiz yere devamlı üzülür ve gece boyu devamlı sıkılır.
3-Bazı insanları görür onlardan çok sıkılır, korkar bir yerden yardım bekler yardım da göremez.
4-Çok korkunç rüyalar görür.
5-Rüyasında kedi, köpek, kurt, tilki, aslan, inek, fare gibi hayvanlar görür.
6-Dişlerini sıkar.
7-Uykuda çok ağlar veya güler veya çığlık atar.
8-Uykuda inlemeler olur.
9-Uykuda şuursuz olur, kalkıp yürür.
10-Yüksek bir yerden düşüyormuş gibi olur.
11-Kendisini mezarda, pis yerlerde, korkunç yollarda görür.
12-Garip insanlar görür, siyah, çok kısa boylu, çok uzun boylu.
13-Çizgi gibi çok garip şeyler görür.

UYANIK HALDE GÖRÜLEN BELİRTİLER

1-Sebepsiz yere başı ağrır.
2-İbadet etmekte, Allah’ı zikr etmekte çok zorlanır.
3-Beyin yorgunluğu.
4-Kasılma ve sinirlenmek.
5-Tembellik
6-Herhangi bir uzvunda doktorların sebep bulamadığı bir ağrı ve sancı.

Detaylı bilgi ve çözüm önerileri için lütfen uzmanımızla iletişime geçiniz.

MANEVİ ÇÖZÜMLER

Tüm manevi sorunlarınıza etkili çözümler...

HAKKIMIZDA

Biz Kimiz !

BİZE ULAŞIN

Tüm Sorularınız için Medyum Muhabbet ile doğru adrestesiniz

LÜTFEN RANDEVU ALINIZ

Medyum adres

PAZAR HARİÇ HER GÜN 10:00 – 20:00

Lütfen, fal bakımı gibi gerçek dışı taleplerle başvurmayınız.
 • Adınız*
  0
 • Soyadınız*
  1
 • Telefon*
  2
 • E-Posta Adresiniz*a valid email address
  3
 • Şehir*
  4
 • Konu*
  5
 • Mesajınız*
  6
 • 7

 

nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max tn pas cher air max tn pas cher air max tn pas cher scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet